In English

Om-renovering av landshövdingehus i Göteborg En studie av arkitektens och entreprenörens synsätt vid bevarande och återskapande av kulturvärden

Lina Holmkvist ; Hanna Askemar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2018-06-20. Den ändrades senast 2018-06-28

CPL ID: 255152

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek