In English

Geometry-Based Requirements: Support requirement owners in connecting and mediating requirements from SystemWeaver to CATIA V5

Jakob Hamilton ; Mahmoud Jeresi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-20. Den ändrades senast 2018-06-20

CPL ID: 255151

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek