In English

Development and Testing of an Analytical Model to Analyse Patient Perceptions of eHealth

Emma Gram ; Linn Rönkkö
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 75 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Patient Perceptions, eHealth, Innovation Diffusion, Service Quality, Quality AssessmentPublikationen registrerades 2018-06-19. Den ändrades senast 2018-06-19

CPL ID: 255149

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek