In English

Applications of Risk Management Tools in Maintenance Operations of Swedish Industries - a survey analysis

Samuel Obum Godians ; Raj Sagar Ramachandra
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-18. Den ändrades senast 2018-06-18

CPL ID: 255131

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek