In English

Utvärdering av hygieninnovation och dess påverkan på arbetsplatsen

John Eriksson ; John Henriksson ; Jakob René ; Johan Skoglund ; Erika Viggeborn ; Oskar Wahlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-18-04, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-06-15. Den ändrades senast 2018-06-15

CPL ID: 255111

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek