In English

Effektivare överföring av kundorderinformation för fintech-bolaget Subsigno

Christian Ellsén ; Petter Häggberg ; Herman Jansson ; Stina Ströby ; Amanda Wikstrand ; Jessica Kärrberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-18-02, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-06-15. Den ändrades senast 2018-06-15

CPL ID: 255110

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek