In English

Using Recycled and Bio-Based Plastics for Additive Manufacturing

Niclas Bentzen ; Emelie Laussen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-15. Den ändrades senast 2018-06-15

CPL ID: 255104

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek