In English

Conceptual study of a future drone detection system - Countering a threat posed by a disruptive technology

Niklas Eriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-15. Den ändrades senast 2018-06-18

CPL ID: 255103

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek