In English

Effect of Interference Fit on Rolling Bearing Performance

Axel Qvick ; Axel Werner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-14. Den ändrades senast 2018-06-15

CPL ID: 255102

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek