In English

Optimering av skaltjocklek hos mineralalkoxidbaserade mikrokapslar för kontrollerad frisättning av aktiva substanser

Axel Jonsson ; Janna Karlsson ; Simon Lindholm ; Maria Livrell Klingberg ; Amanda Mårtensson ; Andrea Nodbrant
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-06-14. Den ändrades senast 2018-06-14

CPL ID: 255101

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek