In English

Institutionen för Kemi och kemiteknik Avdelningen för Tillämpad kemi CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige 2018 Framtagandet av orala individanpassade läkemedelsformuleringar

Mirjana Jakic ; Lowe Larsson ; Jennie Lindström ; Otto Magnusson ; Tova Eurén Magnusson ; Elin Westroth
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-06-14. Den ändrades senast 2018-06-14

CPL ID: 255100

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek