In English

Floating city. A floating modular structure that supports the activities along the shore of Göta Älv

Gheorghe Maleca
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-14.

CPL ID: 255096

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek