In English

Place Branding. Att skapa en attraktiv plats

Wilhelm Lundahl ; Fredrik Appelgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-14. Den ändrades senast 2018-06-14

CPL ID: 255095

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek