In English

Forming the feminist future. An exploration of design that allows young women and transgender to appropriate public space

Fredrika Sandblom ; Matilda Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-13. Den ändrades senast 2018-06-13

CPL ID: 255094

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek