In English

How to implement production early involvement

Elin Blomberg ; Elin Dymling
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2018-06-13. Den ändrades senast 2018-06-13

CPL ID: 255090

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek