In English

Virtual Commissioning and construction of a digital twin for Smarta Fabriker

Marianne Jakob ; Patrik Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2018-06-13. Den ändrades senast 2018-06-13

CPL ID: 255089

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek