In English

Är det lönsamt för kommuner att hyra skolfastigheter istället för att äga?

Emma Björk ; Rita Kanaan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-13. Den ändrades senast 2018-06-13

CPL ID: 255087

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek