In English

Investigation of eneblers and barriers for enterprise agility

Thai Tan Bui ; David Sjölenius
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2018:020, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-12. Den ändrades senast 2018-06-12

CPL ID: 255080

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek