In English

Servitization from a customer perspective

Sanna Bergstedt ; David Åsenhielm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2018:032, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-12. Den ändrades senast 2018-06-12

CPL ID: 255077

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek