In English

Self-organization in a hardeware context

Johan Edström ; Daniel Söderberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2018:052, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-08. Den ändrades senast 2018-06-08

CPL ID: 255065

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek