In English

High performance teams - the characteristics and practices of highly efficient teams within organizations

Thilda Mattisson ; Julia Lohm Wennerbäck
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2018:009, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-08. Den ändrades senast 2018-06-08

CPL ID: 255062

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek