In English

Human resources' role in an agile transformation

Madeleine Högfeldt ; Louise Lindwall
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2018:007, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-07. Den ändrades senast 2018-06-07

CPL ID: 255055

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek