In English

Analys av ledtider och materialspill i ett svenskt textilföretag

Axel Kamperin ; Filip Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 47 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Denna studie har genomförts på Almedahls AB i Kinna. De tillverkar mörkläggande gardintyger av olika slag. Företaget hade uttryckt en önskan om att mäta ledtiderna de har på sina produkter samt hitta lösningar för att reducera dessa för att bli mer konkurrenskraftiga. Utöver ledtiderna önskade företaget att en analys av materialspillet skulle göras, dels för att kartlägga hur stort detta var men även för att hitta arbetssätt som kan leda till en reducering av dessa. Syftet med denna studie är att ta fram och föreslå förbättringar inom Almedahls tillverkning, dels för att korta ner ledtiderna och få ett effektivare flöde i produktionen, men även för att reducera det materialspill som uppstår. Studien har avgränsats till företagets interna processer där mätningar har gjorts från råvarulager till avsyningen som är den sista processen innan färdigvarulagret. Det materialspill som studien analyserar hänförs till spill av väv. Studien har för avsikt att ge rekommendationer till företaget där implementering inte är en del av studien. Resultatet från studien är att den genomsnittliga ledtiden är 10,5 arbetsdagar där den genomsnittliga processtiden utgör 0,8 av dessa dagar. Den genomsnittliga mellanlagringstiden som förekommer mellan två maskiner är 50 timmar. Materialspillet som identifierats i produktionen var under det första kvartalet 10,04% av den totala volym som har producerats under samma period. De fyra största felen som har kategoriserats är ”små avdrag”, ”söm och sömavtryck”, ”rakelränder” och ”varpgarnsfel”. I slutsatsen presenteras rekommenderade lösningsförslag som innefattar nya arbetssätt som syftar till att sänka både ledtider och materialspill. De nya arbetssätten handlar bland annat om att förbättra kommunikationen mellan företagets olika avdelningar samt standardisera produktionen.

Nyckelord: ledtid, materialspill, processindustri, lean productionPublikationen registrerades 2018-06-05. Den ändrades senast 2018-06-08

CPL ID: 255050

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek