In English

The tail assignment problem for single and mixed aircraft fleets: Mathematical modelling, solution, and implementation.

Mattias Danielsson ; Gustav Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-05. Den ändrades senast 2018-08-30

CPL ID: 255046

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek