In English

Arbetsledare - en oattraktiv roll? En studie om bristen på kvinnliga arbetsledare i byggbranschen

Jennifer Eriksson ; Hanna Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-05. Den ändrades senast 2018-06-05

CPL ID: 255044

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek