In English

Lifeboat launch on passenger- and cruise vessels during a heel exceeding 20°

Lucas Lange Edman ; Leo Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 43 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Passagerar- och kryssningsfartyg kan idag ha tusentals passagerare och besättning ombord. Det är därför avgörande att en säker och fullständig evakuering genom att sjösätta livbåtar och livflottar går att genomföra under en nödsituation. Den här processen kan bli delvis eller helt omöjlig att genomföra om fartyget når en slagsida över 20° innan den är klar.

Den här studien kommer först att se till haverirapporter och dagens regler för att försöka komma fram till om dem i vissa fall har varit otillräckliga under sjösättning av livbåtar. Detta följs av exempel av vad som har gjorts eller görs idag för att öka fartygs förmåga att sjösätta sina livbåtar med en slagsida över 20°. Slutligen presenteras resultat från intervjuer för att komma fram till vad myndigheter, företag och personer som jobbar inom den maritima industrin står i denna frågan.

Resultatet, baserat på haverirapporter och dokumentärer, visar att olyckor där fartygets oförmåga att sjösätta sina livbåtar vid en slagsida över 20° har inträffat. Intervjuer indikerar till att detta problem diskuteras på någon nivå inom IMO och att det generellt inom den marina industrin finns en positiv inställning till att förbättra sig på detta området.

Nyckelord: Livbåt, sjösättning, lutning, IMO, SOLAS, LSA, MONALISA, SESPublikationen registrerades 2018-06-04. Den ändrades senast 2018-06-04

CPL ID: 255041

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek