In English

! ! Identifiering av problemområden för lokalhyresgäster under arbetet med Västlänken och rätten till ersättning

Ebba Edlund ; Amanda Eklund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-01. Den ändrades senast 2018-06-01

CPL ID: 255040

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek