In English

Developing a Human-machine Interface for the Bio-blend Unit in the HSB Living Lab

Zheng Xinyu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-05-31.

CPL ID: 255036

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek