In English

Who eats for the climate?

Agnes Söderlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 79 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-05-29. Den ändrades senast 2018-05-29

CPL ID: 255032

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek