In English

Multi-asset options: a numerical study

Frida Tivedal
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-05-28. Den ändrades senast 2018-05-28

CPL ID: 255031

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek