In English

Multi-asset options: a numerical study

Vilhelm Niklasson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-05-25.

CPL ID: 255030

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek