In English

A column generation approach to the flexible job-shop problem with ordering requirements on operations

Niclas Jonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-05-23. Den ändrades senast 2018-08-30

CPL ID: 255028

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek