In English

Lageranordning för havsbaserad vertikalt vindkraftverk

Bearing arrangement for offshore vertical axis wind turbine

Darko Doneski ; Alaa William
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2018-05-14. Den ändrades senast 2018-05-14

CPL ID: 255025

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek