In English

Assessment of Emerging Technology Opportunities - The Case of an Multinational Manufacturing Corporation

Emil Hagström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-05-08.

CPL ID: 255022

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek