In English

TRANSLATING WITH OPTIMISM Exploring Flexibility in Design for a Positive Future

Sripriya Manohar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-05-04. Den ändrades senast 2018-05-04

CPL ID: 255021

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek