In English

Living the High Life Potential and Problems of Buildings Taller than 2400 Meters

Simon Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-05-04. Den ändrades senast 2018-05-04

CPL ID: 255019

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek