In English

SINGING IN THE RAIN Stress Reduction through Sound Masking in Urban Environments

Kent Salome
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-05-04.

CPL ID: 255017

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek