In English

STRANGE IDENTITIES A Swedish Embassy Designed Through Form–Driven Contextualism

Per Hultcrantz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]