In English

DEMOCRATICITY Democratic Opportunity and the Planning of Public Space

Jakob Danckwardt Lillieström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-05-03. Den ändrades senast 2018-05-03

CPL ID: 255011

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek