In English

ECO SURVEILLANCE TOWER Creating learning environments in nature by transforming an old military air surveillance tower

Emelie Yee
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-05-03. Den ändrades senast 2018-05-03

CPL ID: 255010

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek