In English

Spatial Boundaries in a Housing Context Managing social interaction within the semi-public space

Erik Åström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-05-03. Den ändrades senast 2018-05-03

CPL ID: 255009

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek