In English

STUDENT HOUSING FOR A BETTER FUTURE Exploring the student living in an experimental way according to their needs

Gabriela Stojanovska
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-05-03. Den ändrades senast 2018-05-03

CPL ID: 255008

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek