In English

CLOSER UNIONS A strategy for the design of a rooftop addition to Sandhagen 6, Slakthusområdet, Stockholm

Gabriella Grönlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]