In English

Architecture as a Teacher Exploring the merger of cultural heritage and scientific theory in a learning environment

Andreas Pehrson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-05-03. Den ändrades senast 2018-05-03

CPL ID: 255005

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek