In English

CO-CREATE COMMUNITY

Freja Frändberg ; Maria Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-05-03. Den ändrades senast 2018-05-03

CPL ID: 255004

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek