In English

Informal / Formal Using the Qualities of Informal Housing when Proposing a City Block in Shenzhen

David Svahn
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-05-03. Den ändrades senast 2018-05-17

CPL ID: 255003

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek