In English

TRANSITIONAL VOXELS Methodology for varying resolution in digital brick architecture

Erik Widell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-05-03. Den ändrades senast 2018-05-03

CPL ID: 255002

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek