In English

TRANSITIONAL VOXELS Methodology for varying resolution in digital brick architecture

Erik Widell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]