In English

The Wool House An Experimental Study into the Design Potentials of Discarded Wool

Fredrik Jonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-05-03. Den ändrades senast 2018-05-17

CPL ID: 255001

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek