In English

(Re)form the norm A norm-creative housing proposal in Majorna

Emma Anderberg ; Matilda Leffler
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]