In English

Looking for paperness Exploring the unique properties of paper

My Kröjer Lindqvist ; Bodil Perneborn
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-05-03. Den ändrades senast 2018-05-03

CPL ID: 254997

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek